بوشهای قفلی

بوشهای قفلی در راستای پیشرفت صنعت و تکنولوژی ، صنعتی همچون بوش فنری که با تمامی حرف و صنایع در ارتباط است نیز باید دارای پیشرفت باشد به همین منظور شرکت بوش فنری شمس با توجه به نیاز بازار بوش فنری های قفلی را ارائه نمود. بوشهای قفلی چیست؟ در دستگاه ها و ابزارهایی که دارای لرزش فراوان هستند مانند صنعت هوایی، سانتری فیوژ ، توربینها و ... احتمال هرز شدن پیچ به مراتب بیشتر است پس نیاز به بوش فنری نیز انکار ناپذیر است ولی بوشهای معمولی توان نگه داشتن پیچ را در لرزش زیاد ندارند و امکان شل و یا باز شدن پیچ نیز هست و این امر باعث بروز مشکلاتی در دستگاه و یا افرادی که با آن کار میکنند گردد. در بوشهای قفلی یک دور کامل رزوه ی بوش که معمولا در ارتفاع میانی بوش میباشد به شکل یک پنج ضلعی یا شش ضلعی به داخل قطر داخلی بوش کشیده میشود مانند شکل مقابل: این فناوری باعث میشود هنگامی که پیچ بسته شد بر اثر فشار حاصل از رزوه های به داخل کشیده شده به صورت کاملا فیکس در جای خود باقی بماند. لازم به ذکر است بسته به سفارش میتوان بوشهایی با توان قفلی بالاتر نیز تولید کرد.

ارتباط با ما